תקנון ההגרלה: * ההגרלה תחל ב- 5.8.12 ותתבצע בכל שבועיים במשך 14 שבועות או עד גמר המלאי * ההגרלה תתבצע בתאום ופגישת ייעוץ בסלון הכלות של נורית חן * המשתתפת מחוייבת לתאריך אירוע סגור * ההגרלה תחל ב- 5.8.12 ועד גמר המלאי * הספקים רשאים להפסיק את ההגרלה בכל שלב, למעט הגרלות שהסתיימו.