050-7483057
מבצע ההדברה הוא בעל רשיון מוסמך של משרד הבריאות ואיכות הסביבה שלומי מס’ רשיון 1753.