גלב הינו מאמן מצוין, המתאים את שיטת האימונים באופן מתמיד למצב המתאמן. הוא מגוון בתרגילים לשם פיתוח שרירים שונים ובונה ומתאים באופן מתמיד את האימונים להשגת מירב התוצאות. כמו כן, גלב קשוב תמידית למתאמן, אך גם יודע להתאים את גישתו עבור כל תלמיד ותלמיד.
לסיכום, האימונים עם גלב שינו את חיי לטובה. אני ממליץ על כך עבור כל אחד!